Pide Información SIN COMPROMISO

Oposiciones Auxiliar Administratiu de l' Administració Pública

Revisa los requisitos necesarios
Oposiciones Auxiliar Administratiu de l' Administració Pública
Revisa los requisitos necesarios
Consultar Precio
Imprescindible tener la NACIONALIDAD ESPAÑOLA para poder cursar la oposición Nivel de estudios necesario: GE/ GSE/FPI y superiores "EL CENTRO NO ADMITE... Seguir leyendo

500€ POR TU OPINIÓN

Danos tu opinión detallada sobre el Oposición Oposiciones Auxiliar Administratiu de l' Administració Pública y comparte en facebook o twitter esta página y automáticamente pasarás a formar parte de los candidatos a llevarse los 500€ de la beca TopFormacion. No olvides decirnos que te pareció el temario del curso, el profesorado, la accesibilidad al equipo del centro para resolver tus dudas y, en el caso de los programas online, la calidad del campus virtual.

Para optar a la beca deberás acreditar que eres un ex-alumno de este programa.

Tu experiencia es muy valiosa
Tu voto
Haz clic para puntuar
ENVIAR
Descripción de la Oposición

Imprescindible tener la NACIONALIDAD ESPAÑOLA para poder cursar la oposición
Nivel de estudios necesario: GE/ GSE/FPI y superiores
"EL CENTRO NO ADMITE SOLICITUDES DE MENORES DE 18 NI MAYORES DE 50 AÑOS"


Las Oposiciones a Auxiliars Administratius de les Corporacions Locals se imparten en modalidad SEMIPRESENCIAL EN TODA ESPAÑA.

Aprofita aquesta oportunitat i aconsegueix un treball fix, amb bon horari i gaudeix d’ estabilitat. A més tens possibilitats de promoció interna.

Vols una feina estable a Catalunya? Fes-te auxiliar administratiu de l’administració pública

Et regalem un curs d’ office, on s’inclouen 3 cursos multimèdia de Word, Excel i Access que et seran molt útils per a aprovar aquestes oposicions.

Què més pots demanar?

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
Classes en directe
Sessions en directe amb el teu professor

Experts en Oposicions
Més de 20 anys preparant Oposicions

Activitats en el teu centre
Individuals i en grup

Prepara qualsevol convocatòria
De tots els organismes i categories

Vídeoclasses 24 hs
Accés a totes les classes en vídeo

Requisitos de la Oposición

Requisitos generales
-Ser espanyol o nacional d’un Estat de la Unió Europea o nacional d’un Estat on sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya.
-Tenir complerts 16 anys d’edat.
-Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, FP I o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-l’ho en la data de publicació de la convocatòria.
-No haver estat condemnat, ni processat, ni inculpat per delicte dolós, llevat que s’hagi obtingut la rehabilitació o hagués recaigut en la causa interlocutòria de sobreseïment.
-No trobar-se en inhabilitació per a l’exercici de les funcions públiques.
-No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, d’un cos de l’Estat, de les comunitats autònomes, o de les entitats locals, ni suspès per a l’exercici de funcions públiques, en via disciplinària o judicial, llevat que s’hagi rehabilitat degudament.
-No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l’acompliment de les corresponents funcions.
-Tenir el certificat de nivell exigit (nivell C). Quan no se’n tingui, s’haurà de superar una prova de nivell de llengua catalana.

Aquests requisits s’hauran de complir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i s’hauran de mantenir fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.


Entidad adherida a Confianza Online