Pide Información SIN COMPROMISO

Oposiciones Auxiliar Administratiu de l' Administració Pública

Revisa los requisitos necesarios
Oposiciones Auxiliar Administratiu de l' Administració Pública
Revisa los requisitos necesarios
Consultar Precio
Imprescindible tener la NACIONALIDAD ESPAÑOLA para poder cursar la oposición y tener entre 18 y 55 años Nivel de estudios necesario: GE/ GSE/FPI y... Seguir leyendo

¿NOS DEJAS TU OPINIÓN?

Si has realizado este curso, ¿por qué no darnos tu opinión?. Si lo haces, estarás ayudando a miles de personas que, como tu en su momento, están intentando cambiar su vida a través de la formación. No hay mejor ayuda, para decidirse entre miles de cursos, que la opinión de una persona que ha vivido la experiencia de cursarlo, miles de personas te lo agradecerán.

Danos tu opinión detallada sobre el Oposiciones Auxiliar Administratiu de l' Administració Pública. No olvides decirnos que te pareció el temario del curso, el profesorado, la accesibilidad al equipo del centro para resolver tus dudas y, en el caso de los programas online, la calidad del campus virtual.

Tu experiencia es muy valiosa
Tu voto
Haz clic para puntuar
ENVIAR
Descripción de la Oposición

Imprescindible tener la NACIONALIDAD ESPAÑOLA para poder cursar la oposición y tener entre 18 y 55 años
Nivel de estudios necesario: GE/ GSE/FPI y superiores


Las Oposiciones a Auxiliars Administratius de les Corporacions Locals se imparten en modalidad SEMIPRESENCIAL EN CATALUÑA.

Aprofita aquesta oportunitat i aconsegueix un treball fix, amb bon horari i gaudeix d’ estabilitat. A més tens possibilitats de promoció interna.

Vols una feina estable a Catalunya? Fes-te auxiliar administratiu de l’administració pública

Et regalem un curs d’ office, on s’inclouen 3 cursos multimèdia de Word, Excel i Access que et seran molt útils per a aprovar aquestes oposicions.

Què més pots demanar?

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
Classes en directe
Sessions en directe amb el teu professor

Experts en Oposicions
Més de 20 anys preparant Oposicions

Activitats en el teu centre
Individuals i en grup

Prepara qualsevol convocatòria
De tots els organismes i categories

Vídeoclasses 24 hs
Accés a totes les classes en vídeo

Requisitos de la Oposición

Requisitos generales
-Ser espanyol o nacional d’un Estat de la Unió Europea o nacional d’un Estat on sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya.
-Tenir entre 16-65
-Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, FP I o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-l’ho en la data de publicació de la convocatòria.
-No haver estat condemnat, ni processat, ni inculpat per delicte dolós, llevat que s’hagi obtingut la rehabilitació o hagués recaigut en la causa interlocutòria de sobreseïment.
-No trobar-se en inhabilitació per a l’exercici de les funcions públiques.
-No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, d’un cos de l’Estat, de les comunitats autònomes, o de les entitats locals, ni suspès per a l’exercici de funcions públiques, en via disciplinària o judicial, llevat que s’hagi rehabilitat degudament.
-No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l’acompliment de les corresponents funcions.
-Tenir el certificat de nivell exigit (nivell C). Quan no se’n tingui, s’haurà de superar una prova de nivell de llengua catalana.

Aquests requisits s’hauran de complir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i s’hauran de mantenir fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.