Pide Información SIN COMPROMISO

Oposiciones Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya

Oposiciones Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya
Las Oposiciones a Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya son presenciales y se imparten en Barcelona. DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS DE LAS OPOSICIONES... Seguir leyendo

500€ POR TU OPINIÓN

Danos tu opinión detallada sobre el Oposición Presencial Oposiciones Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya y comparte en facebook o twitter esta página y automáticamente pasarás a formar parte de los candidatos a llevarse los 500€ de la beca TopFormacion. No olvides decirnos que te pareció el temario del curso, el profesorado, la accesibilidad al equipo del centro para resolver tus dudas y, en el caso de los programas online, la calidad del campus virtual.

Para optar a la beca deberás acreditar que eres un ex-alumno de este programa.

Tu experiencia es muy valiosa
Tu voto
Haz clic para puntuar
ENVIAR
Descripción de la Oposición

Las Oposiciones a Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya son presenciales y se imparten en Barcelona.

DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS DE LAS OPOSICIONES A COS DE GESTIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Correspon a aquest Cos desenvolupar activitats de gestió, inspecció, execució i control, així com aplicació de normativa, proposada de resolució d'expedients, estudis i informes que no corresponen al nivell superior.

Com requisit acadèmic és indispensable tenir el Títol d'enginyer Tècnic, Diplomat Universitari, Arquitecte Tècnic o equivalent.


PROGRAMA DE LAS OPOSICIONES A COS DE GESTIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Aprovat en el DOGC de 22 d'abril de 2009

Part General:
    * Dret Constitucional (4 temes)
    * L’Organització Política i Administrativa de l'Estat (4 temes).
    * La Unió Europea (4 temes)
    * L’Organització Política i administrativa de Catalunya (3 temes)
    * L'Administració Pública. Dret Administratiu (8 temes).
    * Economia del sector públic. La gestió económicofinancera (3 temes)
    * Estadística (3 temes)
    * Gestió pública (5 temes)
    * Funció pública (5 temes)
    * Polítiques públiques (5 temes)

Àmbit General:
    * Funció pública(6 temes)
    * Contractació pública i pressupost (6 temes)
    * Gestió pública i millora (8 temes)
    * Noves tecnologies i administració pública (3)
    * Anàlisis i estudis (3 temes)

Ejercicios

L'Oposició consta de 2 proves:

PRIMERA PROVA: consta de 4 exercicis
    Primer exercici: Competències professionals. De caràcter obligatori i no eliminatori.
    Consisteix a contestar la totalitat de preguntes que composen un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta a l’annex 2, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració (subgrup A2). Durada 1 hora

    Segon exercici: coneixements. De caràcter obligatori i eliminatori.
    Consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari de la part general (44 temes). Durada 1 h. 30 minuts.

    Tercer exercici: preguntes de resposta breu. De caràcter obligatori i eliminatori.
    Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre la part general
    i la part específica (44 temes + 26 temes). Durada 1 h 15 minuts

    Quart exercici: supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori.
    Consisteix a resoldre un supòsit pràctic relacionat amb la totalitat de temes de la part general i la part específica (44 temes + 26 temes). Durada 1 hora 45 minuts.

SEGONA PROVA: exercicis de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana.

    Primer exercici: coneixements de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n’estiguin exemptes. Durada 2 h.

    Segon exercici: coneixements de llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no n’estiguin exemptes. Durada 1 h.


SISTEMA DE ENSEÑANZA DE LAS OPOSICIONES A COS DE GESTIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

El sistema de preparació serà en CLASSES PRESENCIALS exclusivament.
La preparació està orientada a la superació de les proves de tipus test i casos pràctics que configuren els exàmens d'aquesta oposició. Des de l'inici se li proposen als alumnes la realització d'exercicis i simulacres que s'estructuren com veritables assajos dels exàmens finals. D'aquesta forma s'arriben a els coneixements i habilitats apropiades per a la superació d'aquesta oposició.

A més del nostre servei d'actualització de temaris existent en la XARXA, hem creat un servei d'informació sobre les Novetats Legislatives per als subscriptors d'actualitzacions d'aquesta oposició. Pensem que és bastant útil per a l'opositor perquè li permet estar al dia sobre la publicació de normes que afectin al seu programa.

Otros datos de la Oposición

¿Debería cursar el programa?

Correspon a aquest Cos desenvolupar activitats de gestió, inspecció, execució i control, així com aplicació de normativa, proposada de resolució d'expedients, estudis i informes que no corresponen al nivell superior.

Rango salarial (de las personas tras realizar el programa)

El rango salarial de los alumnos que realizaron el curso de preparación a las Oposiciones Cos de Gestio de la Generalitat de Catalunya
oscila entre los 22.000€ y los 40.000€ brutos anuales de media.

Estudios Previos necesarios para la realización del programa

Com requisit acadèmic és indispensable tenir el Títol d'enginyer Tècnic, Diplomat Universitari, Arquitecte Tècnic o equivalent.

Empleabilidad (Porcentaje de estudiantes que consiguen trabajo después de realizar el programa)

El porcentaje medio de los alumnos que encontraron empleo realizando con éxito las pruebas a las que se presentaron a Oposiciones Cos de Gestio de la Generalitat de Catalunya fue de un 80%.

Bolsa de trabajo

CEF cuenta con bolsa de trabajo para la integración de sus alumnos al mercado laboral.

Nº de horas aproximadas que tendrás que dedicarle al programa

Se aconseja que el alumno dedique al estudio del temario como mínimo de dos horas a cuatro al día para un mayor rendimiento y aprovechamiento del curso.


Entidad adherida a Confianza Online