Kohler Serveis Educatius

Kohler Serveis Educatius
El futur al teu abastProfessionals experts en formació. El teu equip de confiança. METODOLOGIA FlexibleL’aprenentatge basat en la resolució de problemes o Problem-Based Learning (PBL) és una metodologia que situa als alumnes en el centre de l’aprenentatge i els dota de responsabilitat per a resoldre amb autonomia determinats reptes. Consisteix a plantejar un problema de la vida real i deixar que ells mateixos posin en marxa les estratègies necessàries per a resoldre’l. D’aquesta manera apliquen els seus coneixements, els reformulen, investiguen, reflexionen, analitzen i duen a terme totes les accions necessàries per a solucionar el dilema plantejat. En definitiva, construeixen el seu propi coneixement.
Vilassar de Mar: C/Manuel Roca, 70
(08340) Barcelona España

Missió

1. Oferir formació orientada a l’adquisició de competències per a persones, institucions i empreses.

2. Dissenyar projectes formatius de qualitat i a l’abast de tots que millorin l’ocupabilitat dels alumnes.

3. Procurar una experiència satisfactòria de l’alumne oferint una atenció personalitzada i pròxima durant tot el procés.

4. Desenvolupar una metodologia formativa que faciliti a l’alumne/aconciliar la seva vida familiar, laboral i formativa.

5. Oferir una transparència total sobre els nostres processos administratius i educatius.

6. Mantenir una actualització constant dels continguts formatius per a oferir formació útil.

Valors

L’activitat de Köhler Serveis Educatius es desenvolupa des d’un sistema de valors que influeix d’una banda en el nostre acompliment professional i d’altra banda es preocupa per l’experiència de l’alumne en el temps que realitza la seva formació. Aquest sistema de valors es fa transversal a tots els mòduls que s’impartiran en el projecte.