Institut Rober d´Accés a Treball

Institut Rober d´Accés a Treball
L’ INSTITUT ROBER D’ACCÉS, és un nou centre d'estudis per a la formació d’accés a la Funció Pública i Cursos Professionals no reglats.
Barcelona: C/Aragó 631-633
(08026) Barcelona España

El nostre equip el formen professionals de diferents especialitats, amb una llarga experiència en el sector, amb una metodologia d'ensenyament innovadora que facilita a l'alumne un aprenentatge ràpid i eficaç.

Algunes de les innovacions que incorporem és l’ensenyament guiat per tutors, per tal de fer un seguiment personalitzat de cada alumne, i s'adapti a les necessitats específiques , tan de l'alumne, com del curs triat.